Ébredezők

Az iboga, a mátrix és a tobozmirigy mésztelenítése

A tobozmirigy valamennyi lakott kontinensen átívelő, több ezer évre visszanyúló spirituális hagyományok középpontjában áll. Szembetűnően vésik buddhista szobrokra, a szertartásrendnek megfelelően festik a törzsi fejekre és megtévesztően a Vatikáni téren is megjelenik a tobozmirigy, amit Harmadik Szemként, illetőleg a Lélek Székhelyeként is ismernek, s amelyet még mindig homály fed.

A mai társadalmunkban meglévő végeérhetetlen szegénység, háborúskodás és betegeskedés egyik fű bűnöse abban keresendő, hogy az emberiséget kollektív módon elválasztották a lelkétől és saját valódi isteni természetétől. Ahhoz, hogy ebből a destruktív álomból felébredhessünk, a kulcs a tobozmirigyben rejlik, egy olyan kristálytiszta, kozmikus antennában, amely a mi öt érzékszervi valóságunkba integrálja a multidimenzionális életforrást. Mindazonáltal, az elmúlt néhány évszázadban a fluorid és más mérgek elmeszesítették ezt a lélek-kaput és sok embert elzártak saját isteni vezetőjüktől és lekorlátozták saját személyes hatalmukat.

Az Iboga egy ősi sámáni növényi gyógyszer, amelyet egy különös, Tabernanthe Iboga nevű fának a gyökeréből nyernek, melyet már évezredek óta használ az egyenlítői Nyugat-Afrikában a Bwiti törzs rituális szentség gyanánt. Mivel úgy tartják róla, hogy hatalmas fizikai és lelki gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, és mivel átjárási szolgalomként, valamint a szellemi világokba történő bevezetőként funkcionál, megnyitja a harmadik szemet és ráébreszti az embert a saját valódi szellemi természetére.

Amikor lenyelik, akkor a növény szelleme felébred és a beavatott tudatának szemébe egy égi filmet vetít be, s holografikus látomáson és isteni párbeszéden keresztül, tapasztalatok útján tanít. Ugyanakkor megszabadítja a testet az agyzsibbasztó toxinoktól és megtisztítja az elmét a káros programozottságtól és a korlátozó hiedelmektől – ez a növényi gyógyszer a nyugati világ keresői számára egy olyan komoly eszköz ígéretét hordozza, amely segíthet a mátrix alól történő felszabadulás kollektív keresésében és a Földanyával való újbóli összekapcsolódásban.

A fluor és a tudat elleni háború

Ahogy a híres író és történész, Graham Hancock, kifejti a betiltott TED-beszédében, a tudat elleni háborúban, hogy létezik akaratlagos erőfeszítés, mely megakadályozza a szuverén individuumokat abban, hogy feltárják a saját elméjükben rejtező hatalmas potenciált. Ahhoz, hogy a népességet ellenőrzés alá lehessen vonni, a tömegeket muszáj a korrupt, szervezett média által, az önpusztítás kulturális programjaival, valamint a nooszféra (elme, tudat) sátáni manipulációi révén elővarázsolt bűbájjal programozni. Az elme operációs rendszeréhez a nyelven keresztül van hozzáférés, illetve az ember valósága nem más, mint a társadalomban domináns párbeszédekből eltanult szűrők, előítéletek és hiedelemrendszerek keveréke. Bárki is kontrollálja a társadalom nyelvét, ő teremti tagjai valóságát.

Ahhoz, hogy még nagyobb befolyást gyakoroljanak a szemmel láthatóan hátrafelé tartó világban lévő emberi faj tudatosságára, az elmét veszik célba és gyengítik meg méregtámadások révén. A nátriumfluorid, egy szervetlen kémiai vegyület és az alumíniumipar mérgező mellékterméke, csupán egyike azon főbb toxinoknak, amelyeket az elit vet be arra, hogy fokozza a tudatküszöb alatti üzenetekre és az elme-kontrollra való fogékonyságunkat. Azáltal, hogy az agy nyakszirti lebenyének egy területét elkábítjuk, a fluorid fogékonnyá, passzívvá, elkülönültté és engedelmessé teszi az embereket.

A fluoridot manapság széles körben alkalmazzák a Prozac (Fluoxetene Hydrochloride és más pszichotróp gyógyszerek) egyik alapvető összetevőjeként, továbbá a patkányméreg és a szarin ideggáz (Isopropyl-Methyl-Phosphoryl Fluoride) egyik fő összetevője. Különös módon az Egyesült Államokban és más nemzeteknél a városi ivóvíz egyik gyakori adaléka, állítólag azért, hogy a fogak megerősítése által vigyázzon a közegészségügyre. A közelmúltban készült sokrétű tudományos tanulmányok bebizonyították, hogy a fluorid az egészségügyi állapotok felborulását okozza, valamint jelentős mértékben csökkenti a gyanútlan áldozatok intelligenciahányadosát, ezért jött létre egy egyre inkább növekvő népi mozgalom arra, hogy véget vessen a közvízszolgáltatás fluoridos vízkezelésének.

A fluoridos ivóvíz első alkalmazására a németországi náci fogolytáborokban került sor, amikor a Gestapo használt fluoridot arra, hogy embereket sterilizáljon és kényszerítsen engedelmességre.

Charles Perkins, amerikai kémikus így magyarázza a fluorid veszélyeit 1954-ben:

„Az a német kémikus mesélték nekem erről az egész tervről, aki a hatalmas IG Farben vegyipari ág tisztviselője, ugyanakkor a náci mozgalom prominens személye is volt akkoriban. Én ezt egy olyan tudós megfontoltságával és őszinteségével mondom, aki közel 20 éven át alaposan kutatta a fluor vegytanát, biokémiáját, pszichológiáját és patológiáját: bármelyik ember, aki mesterséges, fluorral kezelt vizet iszik egy éven át vagy még hosszabb ideig, soha többé nem lesz ugyanaz az ember mentális és fizikai szempontból.”

A fluoridnak való kitettség egy még károsítóbb hatása a tobozmirigy elmeszesedése, amely elválasztja az embert a saját spirituális természetétől. A fluorid tokba zárja a tobozmirigyet egy mesterséges héjat hozva létre, s fizikailag szakítja meg a lélek és a magasabb tudatosság kapcsolatát a bio-számítógépként ismert agytól.

A lélekhez való hozzáférés nélkül, az emberi agy mechanikussá, robotszerűvé és lelkiismeretlenné válik működése közben, s egy társadalmi programozottsággal és elmekontrollal könnyen ellenőrizhető eszköz lesz belőle.

A tömeges fluoridmérgezés végjátéka egy engedelmes, megalázkodó, unintelligens dolgozókból álló népesség létrehozása, s nem igazi gondolkodóké, harcosoké, művészeké és hősöké. Ez evidens a mi modern városainkban, ahol az egykoron vidám emberi lények most önszabályozó zombikként, rabszolgákként tűnnek fel a fogyasztás és a versengés lélektelen mátrixában.

Mésztelenítési protokollok: a lélek felszabadítása

A legtöbb ember tobozmirigye erősen elmeszesedik, mire betölti a 17. életévét, olyannyira, hogy az MRI vizsgálat során egy szilárd kalcium-csomóként jelenik meg. Számos gyakorlati módszer és kiegészítő érhető el a keresők számára, akik újra fel szeretnék ébreszteni a spirituális esszenciájukat, illetve az igazság és a megvilágosodás felé tartó ösvényen járók számára ennek a spirituális szervnek a megtisztítása feltétlenül szükséges.

A rája-máj olajt a kormány-bennfentes, Pete Peterson, népszerűsítette és egy Activator X nevű összetevőt tartalmaz, amely lehetővé teszi a test számára, hogy eltávolítsa a kalcium-lerakódásokat. A jódról klinikailag bebizonyították, hogy növeli a nátriumfluoridnak a testből való eltávolítását a vizeleten keresztül kalciumfluoridként.

A tamariszkfa szintén elősegítheti a fluoridnak a vizeleten keresztül történő kiürítését. A bór, amelyről megállapítást nyert, hogy igen hatásos a Bórax-dekahidrát formájában, csökkenti a tobozmirigy túlzott elmeszesedését, ugyanakkor elősegíti a magnéziumnak a sejtekbe történő bejutását, hogy még több kalcium-lerakódást távolíthasson el. Bár a kiegészítők hatékonyak lehetnek a tobozmirigy méregtelenítésében, az emberek gyakorta vegyes eredményekről számolnak be ezekkel kapcsolatban, mivel évekig is eltart, mire észrevehető eredményeket érnek el.

A tobozmirigy megtisztítására szolgáló modern kiegészítőkön felül, az iboga növényi gyógyszer egy kétségtelenül roppant hatékony szer abban, hogy újraélessze az embernek a spiritualitással való kapcsolatát, továbbá a beavatottaknak a mindennapokban intenzív spirituális megtapasztalásaik lesznek csupán néhány olyan alkalom után, amit ennek az ősi gyógyítás-tanárnak a társaságában töltöttek.

A tobozmirigy mésztelenítését érintő, ibogával folytatott vizsgálatokat még el kell végezni, viszont az anekdotikus bizonyíték felhívta a figyelmet a benne rejlő lehetőségre. Különféle paranormális és spirituális jelenségek fordulnak elő az iboga-utazások során: testen kívüli élmények, távolbalátás, falakon keresztül történő látás, az életszerű, teljes spektrumú élet-látás, a szellemekkel és az ősökkel való kommunikáció, valamint a külső információkhoz való hozzáférés.

Ezek a misztikus jelenségek a test spirituális szerveinek a méregtelenítéséhez és az iboga-utazások okozta, intenzív spirituális ébredéshez kapcsolódnak.

Az iboga-idegtudomány – az Életfa

Az ibogain, az ibogában található aktív alkaloid, befolyásolja a függőség megtanulását magába foglaló idegrendszeri folyamatokat, valamint felfedheti az ember mentális és viselkedési programozottságának a legmélyebb rétegeit. Az NMDA receptorokon keresztül az ibogain hatással van a hosszú távú felerősítések folyamataira, a két idegsejt közötti jelátvitel esetén a hosszan tartó jelátvitelre, amely növeli a neuroplaszticitást, erősíti a szinaptikus jeleket, tehát megnöveli a tanulás és a memória hatékonyságát.

Az ibogainról megállapították, hogy növeli a glia-sejtvonal eredetű idegi faktor, avagy a GDNF szintjeit, amely folyamat elősegíti a túlélést és sokféle idegsejt típus feltöltését. Az ibogain egyszeri adagja hetekre megnövelheti a GDNF expressziót, a dózistól függően. Az ibogain nagymértékben lipofil és hónapokig megmarad a szervezetben zsír formájában, s fokozatosan ürül ki, tovább növelve ezzel a GDNF-re kifejtett hatását. A szabadalmak jelenleg arra várnak, hogy vajon az iboga alkaloidák visszafordítják vagy gyógyítják az elbutulást, az Alzheimer-kórt, a depressziót és az ADHD-t, illetve a vegyületet széles körben elismerik, mint a komoly kábítószer-függőségek kezelése során alkalmazott hatékony anyagok.

Ezen kívül bizonyos mentális betegségeket és pszichiátriai állapotokat is meg lehet oldani az ibogával. Gyakori a személyiségüktől megfosztott embereknél – mely jelenség egy viszonylag új pszichológiai zavar, amikor az illető elválasztva érzi magát a saját énjétől és a külvilágtól –, hogy azonnali, hatásos és tartós segítséget találnak az ibogában. Úgy gondolják, hogy ez az új pszichológiai állapot számos mással egyetemben, legalábbis részben a tobozmirigy elmeszesedése és gyakorta a traumatikus események következtében alakul ki. Továbbá rendszerint tisztább, háromdimenziós látomásokról, egy új, csecsemőkre jellemző élet-érzékelésről, valamint a nyitott szívűség érzéséről szoktak beszámolni egy nappal a spirituális iboga-utazást követően.

Hosszú távon, még ha nem is az állandó hatások közé tartozik a felfokozott pszichikai szenzitivitás, jelentkezik az a képesség, amellyel kristálytisztán láthatunk belsőleg, valamint a megvalósításhoz szükséges megemelkedett magnetizmus, ugyanakkor beszámolnak nagyobb intelligenciáról, az agyi köd eloszlásáról, ékesszólásról és világosabb, fiatalos energiákról. Az iboga legfontosabb hatása az, hogy újra összekapcsol a szabad akarattal. Sokan azt gondolják, hogy szabadok és sokaknak sikerül rájönni arra, hogy a naponta meghozott több ezer választás a programozottságra és ama kulturális narratívákra való reagálás eredménye. Ezek a narratívák nem mások, mint legyártott, a személyes szabadság korlátozását célozó megtévesztések.

Bár a tényleges utazás intenzív, amely tartalmazza az esetleges megtisztulást és a hányingert, ha a testnek a toxinoktól való megtisztulásra van szüksége, mégis a tapasztalatot ritkán írják le félelmetesként, jóllehet egy közös, valaminő ijesztő aspektus rendszerint megjelenik, miután a beavatott átélte az olyan gondolatait, mint a „Mi lett volna, ha nem csináltam volna meg ezt? Milyen vak ösvényt folytathattam volna, ha nem látnám, amit látok.” Az ember sokszor egy olyan álomból ébred fel, amelyről nem is tudta, hogy álom, elakad a lélegzete és magasabb valóság veszi körül.

Az iboga-utazás alatt sok ember nem él át mélységes spirituális utazást az első alkalommal, mivel a gyógyszernek először a testet kell tisztítania és méregtelenítenie, s újra felszínre kerülnek a sejtes receptorok helyei, eltávolítja a higanyt és az alumíniumot az izmokból és a vérből, s elpusztítja a parazitákat, a candidát, és az egyéb alacsony rezgésű mikroorganizmusokat. Mihelyt viszonylag megtisztul a test, a gyógyszer azután éri el az elmét és a lelket. Néhányan ezt egyetlen éjszaka alatt végbemenő tíz éves pszichoterápiaként írják le, mivel a gondolatok és a látomások ritmusa gyorsan és gyakran jelenik meg, szüntelenül kipukkasztva az ember buborékját egy egyszerű, objektív dialógussal. Ellentétben a lírai, absztrakt látomásokkal, az Ayahuasca Anyával közösen, az iboga közvetlen, logikus információletöltések által tanít, és mint „Apa” tanító ismert.

Holografikus tanítások

Miközben felhasználjuk az emlékeink, a mémjeink és a rögzített pontjaink saját adatbázisát, az iboga szelleme jelentős víziókat kristályosít ki a saját belső táblánkra, míg sokan telepatikusan hallják az igazság hangját is, mind kérdésre válaszolva, mind pedig rámutatva a vak foltokra a szimpla ülések során, amelyek akár 36 órán át tarthatnak az érzékenységünktől, a dózistól és a tudatosságunk pillanatnyi állapotától függően.

Ez idő alatt az igazság nyilai szüntelenül kipukkasztják az álomszerű buborékjainkat, de ezek a nyilak a szeretet fénymázával vannak bevonva és egy olyan mindentudó íjász által találnak be, aki már tudja, hogy készen állunk a látásra. Az érzelemtest is átmenetileg megkönnyebbül e megtapasztalás révén, így megfigyelhetjük és feldolgozhatjuk a múltbéli traumákat egy szinte azonnali és simább folyamat során a nélkül, hogy a régi kiváltó okok és a könnyek újra hatalmába kerítenének bennünket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan keresztülsuhanjunk blokkjaink sokaságán, mivel sok az elvégzendő munka.

Az idő lelassul az iboga hatására, és míg tudatosan éberen és kontroll alatt fekszünk, az agyunk REM fázisban marad, amelyben mind írni, mind olvasni tudunk a tudatalatti elménk merevlemezén. Gyakorlatilag az iboga utáni reggelen mindenki, aki zenét hallgat, észreveszi, hogy az kétszer olyan gyorsnak hangzik. Ez azért van, mert az idő megnyúlik a személyes valóságban, de a zene és az óra relatív marad. A vizuális nyomjelzők szintén elég gyakoriak, mivel minden egyes pillanatban láthatjuk a múlt visszatükröződését, és a tanulságokat egy fejlettebb, ciklikus természetű ember dolgozza fel, s nem egy lineáris természetű.

Amikor az abszolút bizalom és szeretet uralta csoportban kerül sor az átélésre, akkor egy kollektív pszichikai hálózat jön létre, ahol a koncepciók, a mátrixot megnyitó kinyilatkoztatások és a gyógyító szeretethálók azonnal megoszthatóak a csoporttal. Gyakran a csoport egyidejűleg mondja ki ugyanazt a kinyilatkoztatást, mivel az információ szabadon oszlik meg és minden egyes tag nyílt forrássá válik, amikor megnyílik a tapasztalat által kialakított aranykori buborékban található forrás iránt. Az ebben az állapotban való látást, mozgást és beszédet leginkább fraktálként, folyékonyként és holografikusként lehet leírni.

Hallod a hős hívását?

Érzed a hívást arra, hogy megízlelt az életfát? Számos lehetőség létezik arra, hogy egy iboga-utazáson vegyél részt irányított környezetben, mivel az egyedül végzett utazás nem ajánlott és nem biztonságos. Marékszám bukkantak fel az elmúlt években az ibogain klinikák, főként a kábítószer-függőségek kezelését célozva meg, s gyakran a gyógyszerek valódi spirituális kontextusa nélkül. Javasoljuk a gyógyászati típusú klinikák elkerülését, ha a spirituális ébredést, a szív megnyitását és a lélekkel való kapcsolatot keressük. Az iboga fa teljes gyökérkérgének vagy legalábbis az egész alkaloid-kivonatnak a felhasználása biztosítja, hogy a növény szelleme ép és rendelkezésre áll, továbbá holisztikusan szintén felhasználásra kerül a növény kínálta számtalan más egyéb alkaloid.

Néhányan úgy érzik, hogy a teljes iboga beavatást Gabonban, Afrikában kell átélniük. Egy jó kiindulási hely lehet Ebando, amely szívből jövő beavatási ceremóniákat kínál már évek óta. A teljes beavatási szertartássor törzsenként és vallásonként eltérő, és akár több hétig is eltarthat, s ötször-tízszer több iboga elfogyasztásából áll, mint amennyit egy tipikus nyugati iboga centrum ajánl. A legtöbb ember nem érzi magát késznek, hogy Afrikába repüljön és ezt az intenzív utazást átélje.

A Sámánikus Iboga Központok, mint amilyenek Közép-Amerikában vannak, egy hidat képeznek a nyugatiak számára, mivel a nyugati embereknek megvan a maguk problémafajtája, beleértve számos új pszichológiai betegséget és mérgezés okozta betegséget. Egyesek egy utazás alatt megkapják, amit akarnak, de a legtöbb ember több utazást igényel ahhoz, hogy megtisztíthassa a testét, mielőtt a spirituális ébredést átélné, amely lélegzetelállító és hihetetlenül felszabadító lehet.

Végül, fontos, hogy a saját intuícióinkat kövessük, és felismerjük, hogy a többi növényi technológiákhoz hasonlóan, az iboga egyszerűen egy eszköz.

Amint azt az Aikido mester, Morihei Ueshiba, egyszer mondta: „A hűség és az odaadás bátorsághoz vezet. A bátorság az önfeláldozás szelleméhez vezet. Az önfeláldozás szelleme megteremti a szeretet erejébe vetett bizalmat.”

Végül, a saját magunk felajánlása, önvizsgálata és a szeretet iránti nyitottságunk fogja meghatározni a gyógyulásunk és az ébredésünk sebességét és mélységét. Az iboga egyszerűen felemeli a ködöt és felfedi a belül lévő hőst.

Jogi nyilatkozat: Ennek a cikknek nem áll szándékában orvosi tanáccsal szolgálni, diagnózist felállítani vagy gyógymódot javasolni. Az itt kifejezésre juttatott nézetek nem feltétlenül tükrözik a hírközlő médium álláspontját.

Forrás: http://www.wakingtimes.com/
Fordította: Száraz György

forrás: http://boldognapot.hu