Connect with us

Ébredezők

Az IGAZSÁG KERESŐINEK

Publikálva:

-

Sokan a mai időkben Jézust azaz Isát ( belülről izzót ) vallásalapítónak hiszik, pedig nem volt az. Az ő és a hozzá hasonlók tevékenysége a Szkíta Melkizédek rendben a Nap tisztelő Mágus út volt , ami az egyetemes törvények emberi szintjére emeléséről szólt. Ez a Mágus Szkíta vallás megjövendölte az érkezését három ezer évre rá. Várták mert tudták ha eljő és kinyilatkozik, akkor az egész emberiség elindulhat a valós Istenemberi felemelkedés útján, és a kollektív tudat szintjén.

Ezt a minőségi emberben megjelenő isteni tudatosságot , mint Gnosztikus igaz kereszténységet, ahogy ez lenni szokott a hozzá nem értő irigyek a saját képükre formálták, manipulálták a haszonlesésük érdekében. Ezt a Szervezetet ma Katolicista Judeonak hívják, aminek szinte alig alig van köze ahhoz a valós Istentől eredő igaz kinyilatkoztató úthoz, amire ez a bizonyos Melkizédek rend 12 éves korától felkészítette és Mágus pappá tette Jézust. Ezeket a dolgokat már jó rég óta nem tanítják az emberiségnek mert az igazság nem kifizetődő, főleg ha egy fogyasztói profit őrült, bolygómérgező sáskatudatréteg a cél. Fontos ,hogy azt is megemlítsük ,hogy az apostoloknak nevezett „Ige megtartó” emberek akik Jézus körül tizenketten kiválasztódtak mind Galilleaiak (Gojohim)voltak azaz GOJ-ohimok, azaz nem Zsidók hanem Szkíta kiválasztottak.Nem halászok , meg pénzváltók ahogy ezt az egyház ledegradálta, hanem magas tudatszintű felvilágosult emberek, és nem buta tudatlanok. Jézus maga 6-8 nyelven beszélt folyamatosan. Képzelhetjük ,hogy nem az alsó tudatszintből választott magának ilyen nagy életmunkára megfelelő kiválasztottakat, hanem azon rétegből aki megérti, és írásban képes rögzíteni, majdan később az egész életében elszántan hirdetni, kiterjeszteni azokat a törvényeket amiket a Szkíta Melkizédek rend hosszú hosszú ideje őrzött…

Ez a rend pontosan ismerte a csillagok jótékony vagy esetleg ember próbáló hatásait és tudta ,hogy csak a megfelelő csillagzatban született lesz képes vissza állítani az egyetlen valós Isten törvényeit a Nap vallás mágushitét az emberi világban közvetítve azt..

Ez a hit a szellemi kibontakoztatásról, az emberben ott rejlő magasabb világlátásról szólt a valódi szeretet közvetítő mindent magába ölelő, negatívot átintegráló ereje által. Azt azért már kezdi kapiskálni az emberiség ,hogy a szeretetnek mint fogalomnak mélyebb és lényegibb jelentése van pl a szeretetnek hazudott érdekek által vezérelt birtoklásoknál, vagy pl a majomszeretetnek nevezett fogalomnál.

A Nap válásunk elengedhetetlen igazsága csak és kizárólag valós önátadó szeretet útján tud valódi , az emberben lakozó transzcendens kapuk nyitására..

Sajnos rettenetesen elcsépelték a szó valódi igaz cselekedetektől tartalmas jelentését azok akik csak mint manipulációs program eszközként használták.. Ezek az „elcsépelők” intézményesített formába erőltettek azt ami sosem volt intézmény, mert tudói bölcsei pontosan tudták ,hogy ennek lényege nem a profit gyarapításáról szól, hanem a tisztán-látó bölcsességről és az alantas félelmeink meghaladásáról.. Ezért hívták Nap vallásnak, amiknek intelmeik , javaslataik és nem dogmáik voltak, és a valós belső lélekarany alkímiáról szólt..

Ez a belső fény út Melkizédeki Napvallás teljesen ellentétben állt a mai napig pl zsinagógákban szedett kapu belépési pénzszedés szokásával, meg az ezen létesítményekben rendszerint megtalálható árusoktól.

A Saka azaz Szkíta bölcsek tudták ,hogy egyedül az Igazság feltárásáért vannak jelen ezen a világon az emberiség javára és nem másért.. Tudták ,hogy minden más út hamu és por és összevisszaság karmikus halmozása . Sokan ringatják magukat abban „hogy én jó vagyok” ..Sajnos ez még nem elég a felemelkedéshez , mert a valódi megszabaduláshoz az Igazság kitartó (egy életen át) feltárásának folyamatos útja is szükséges, hogy valós megkülönböztető , és mögé látó isteni (toboz mirigy harmadik szem) képességre tegyünk szert . Hogy is lehetne egy pokol tüzével riogató megfélemlítő rendszer ,már gyerek kori szinteken bűntudatot és meghunyászkodást hirdető agresszív dogma „teológia” Jézus és a Melkizédek rend eredendő tana? A válasz Sehogy!

Régóta tudják ezen sötét látszatszervezetek, „testvériségek” ,hogy lehet a FÉLELEM útján leárnyékolni , összeszűkíteni az emberi tudatot.. Az emberi tudat nem egyenlő az elmével, hanem az annak a része. A TUDAT valójában maga az egész milyenséged ahogy érzelmi , mentális egységes viszonyulásod történik a világ felé..

Ha szorongsz nem tudsz kapcsolódni önmagad legmagasabb szelleméhez mert akkor csak a túlélés megfelelés az ami irányít és nem a „beolvadásnak” nevezett átadom magamat a bennem is ott ragyogó forrás tudatnak van.. Ez a tudatállapot természetesen nem azt jelenti ,hogy nekünk nem kell innentől önmagunkról és a környezetünkről gondoskodni hanem azt ,hogy a belső öntisztelet valós szeretetében végzem mindennapi tevékenységeimet , és törekszem a megalkuvás, és beletörődöttség helyett szüntelen a dolgaim mellett kutatni a lényeget.

Visszatérve a Magus Napvallásra amit nagyon fontos megértenünk , és újra keresnünk, magunkban, odakint, hogy ennek az útnak a belső NAPPÁ válás a lényege szenteskedés, és magamutogatás mentesen. Ez volt őseink „Szkíta Aranytükör” erkölcsi tanítása is, amitől az erőszakos „Judeo Krisztin” fájdalomkultusz eltérített minket Magyarokat , Szkíta-fajúakat.

De melyik az igazi út? Honnan tudhatnám? De hát az a pap jó ember.. Igen valószínű az, de önnön gyökeréhez mérten mint Magyarság vagy Szkíta őstudatosság hamis úton jár. De mit számít ez ,hogy én milyen rendszerben élem a dolgokat ,hisz Egy az Isten ugyebár nem igaz ?? …Nagyon is meghatározó a gyökereink ősforrását kutatni mint Magyar őstudás mert csak és kizárólag abban tud minden nép kiteljesedni istenigazából.. Van az IGAZSÁG meg a HAZUGSÁG..A nem tudás nem mentesít meg a lustaság sem ,hogy életünket az Igazság felkutatására szenteljük.

Nem az veszt életet és tartalmi időt az itt léte folyamán aki esetleg nem ismerte fel az árnyalatnyi de mégis szinte ordító különbségeket a Mágus Nap tisztelő hit és a Judeo között , hanem az aki beletörődött az egyházi hazugságdogmákba és képtelen erőt, energiát időt bele tenni az összehasonlításba.. Mi a fontos akkor? Amíg az anyaggal azonosulunk természetesen a test és a pillanatnyi látszatszemélyiségünk amit oly nagyra tart sokunk, addig nincs kiút. Amíg nem vagyunk hajlandóak a tisztánlátó megkülönböztetésre, addig esélyünk sincs a teljes felemelkedésre.

Sokan elégszenek meg sajnos a felszínnel amit direktbe már gyermek kor óta igyekeznek kódolni az emberi tudatban. Ezen a világon csak a LÉLEK haladása számít semmi más ..Ha ezt megértjük mindent megértettünk és nem esünk okozati csapdákba karmikus szinteken, mert az Igazság napfény és mindent bevilágít. Ha nem áldozunk mindezekre valós elmélyült időt életet, elveszünk az anyagi lét múlandó, lényeg figyelem elterelő, és testi kielégülésben..Összefoglalva, keresd gyökereid Szkíta mágus napvallását testvérem, te is minden erőddel lankadatlan , hogy ez által a felismerés által tiszta hatást gyakorolhass a kollektív tudatra..Ha azt hiszed a te tudatosságod nem mozdít meg semmit akkor tévedsz.. Nagyon nagyon sokat számít, és az erők előszór a láthatatlanban őrölnek.. Fel kell ismernünk mi a valós lényegi küldetésünk itt , mert ha nem egymásért és az igazságért élünk senkik vagyunk és semmik, újra-születő karmikus láncolatokban, míg meg nem tanuljuk a lényeg belső önmegvilágító útját és öntiszteletét mások javára.

Kívánok mindenkinek erőt, és szüntelen kitartást az Igazság Naptudatos tényfeltáró keresésében, hogy közelebb kerülhessen a benne lakó valós egyetemes jelenléthez.

forrás / szerző: Szemző Gábor

Continue Reading

Copyright © 2006 - 2024 Nap Mint Nap / Független hír- és info portál