Connect with us

Ébredezők

Fehér Sárkány Isten legjelentősebb jelképe

Publikálva:

-

A jó a tisztaság, nyíltság szimbóluma. A hunok számára az Ég urai jelentésének misztériumát a mitikus sárkányjelkép fejezte ki leghatásosabban. A magyar történelem több utalást is fenntart a fehér sárkány jelképpel kapcsolatosan.

Első Nimród (A Napkirály), akinek a jelképe a Fehér Sárkány volt.

A kínai krónikák is megemlékeznek, hogy a hun uralkodó dinasztia elnevezése sárkánynemzetség volt, melynek vezetője a hun király Attila. Ősi nyelven Sárkán – Aranyisten, azaz Napisten. Hun nyelven a Sárkány szó fehér fejedelmet jelentett. A „sár” a fehéres-sárgásan izzó nap színét, a „kán” pedig kánt, azaz fejedelmet, uralkodót, istent jelentett.

A kínai királyok, császárok magukat is a sárkánynemzetségből származtatják, és sárkánycsászároknak nevezték magukat. Tehát a hunok mellett a fehér sárkánynak ott is igen pozitív jelentése van.

A keleti ábrázolás szerint a sárkányt szárny nélkül kell megjeleníteni, mert a nyugati ábrázolástól eltérően a szárnyak helyett a tudatával repül. Hun Nemzetség.

Szeretnék egy pár gondolatot összefoglalni a Sárkán(y)ok azaz a Sár Kánok igaz minőségéről és az emberiség tudatában lévő torzulásaikról.

Az emberiség alapvetően két fajta Sárkán(y)T különböztet meg, a Nyugati vérengző hüllő férget ,ki szűzlányokat zabál és minden Judeo álkereszténységnek Ő az alapja és legfőbb ördöge, és a jóságos és bölcs Lungot Fény Urát aki az igaz emberek védelmezője. Ezt a Dragon nevezetű mocsarakban, lápokban élő típust kit le kell győznie a hős lovagnak nevezik most elterjedve Sárkánynak világszerte.

A Ószövetség bosszúálló írmagostúl kiírtással fenyegető alapjaiban romlott anyaszentegyház ” istene” pokollakónak, és gonosznak kiáltotta a Keleti Jóságos és embereket segítő ( Lung) Sárkán(y)okat. Érdekes ,hogy a Jézus nevében mészároló, kínzásokat bevezető inkvizíciós álszentjei legfőbb gonosz kivetítéseinek tartották azt a lényt aki Ázsia szerte a legnagyobb jószerencsét hozta.. Vajon miért ?

De mi is valójában az igazi jellemrajza az igazi Ázsiai Sár = Arany Kán= Úrnak(Arany fejedelem) akit LUNGnak is neveznek ?

Milyen szépen kimondja ez a beszélő, ragozó ,képalkotó Mágusnyelv azaz a Magyar azt a minőséget,hogy Sár arany Úr.. Ebben a valós, és nem Reptil démonizált minőségben az ember lelke megnyugszik és felélénkül, mert érzi az igazságot a Lung valós lényéből áradni…

A Nyugati vérengző, gyilkoló, bőrszárnyas hüllőit elterjedten csak Dragonnak nevezik mindenütt, akik szűz lányok vérében hemperegve rettegésben tartják a világot. Vajon miért kellett eltorzulnia az igazi Sár Arany Kánoknak, hogy a világban ennyire elferdült ez a minőség?

Szerintem itt az idő újra meg tisztelni Lungot az ő igazi minőségében, és száműzni ezt a hüllő démont ( Dragon) ki vérrel és hússal táplálkozik.Lungról azaz a Sárarany Úrról az maradt fent világszerte, hogy ő az emberek védelmezője az elemi erők és az időjárás ura ki szereti az érdemest az érdemtelentől próbákkal megkülönböztetni..Végtelen bölcs időtlen szellemnek írják le, aki a Kínai császárságok legfőbb szerencsehozója és védelmezője.. A Kínai császárságokról azt kell tudni, hogy maguktól a Hunoktól vették át azok meg a Szkítáktól a Sárkán(y) alakját valaha, és őrizték meg hitelesen a világ javára.

De ,hogy is néz ki ez a bizonyos Lung Sárkán(y) ragyogó alakja a bőrszárnyas démonizált Dragon alteregójához képest, és ha van mi a hasonlóság köztük?

A valódi Keleti ,Ázsiai Sárkán(y)okat soha nem nevezték hüllőknek, max csak részleteiben ( kígyózó test, pikkelyek) olyan jegyeket magán viselőnek. A Lung alakja voltaképpen egy zumorf, több állati és természeti minőségből összeállt szellem minősége, aki sohasem jelent meg a fizikai durva síkon, de még is afölött álló azaz az anyag ura.

Lungról azt tartották rég ,hogy az időjárás elemi erőit mozgatja akarata szerint és testét ezért felhők, lángnyelvek ,villámlás, eső, és különféle elemi erők veszik körül.

Jellegzetes minősége, és kezdetek óta elválaszthatatlan tulajdona a Sárkán(y) Gyöngye, magja, ami a leköpült, letisztult lélekeszenciának ,vagy mindenek elemi középpontjának nevezik mint ötödik elem a kezében. Ez a Sárkán(y)Gömb vagy Gyöngy összegzi magában azt az elemi világteremtő, illetve pusztító csít amivel az Arany Úr teremt ,és formálja a világot. Lungról azt tartották még ,hogy könnyedén felveszi egy öreg bölcs asszony vagy férfi alakját, ki útbaigazítást ad a tévelygőknek, bolyongóknak vagy épp próbára teszi jellemüket megmérve ezáltal az emberek szívét tetteik által.

Ennyit szerettem volna mondani az igazi Sárarany Kánok jellemrajzáról és minőségéről azért ,hogy végre legalább a mi azaz a Magyarok fejében tisztuljon ez a kép ha már kitudjuk mondani régről hordozva anyanyelvünkön keresztül azt a szót ,hogy SárKán(y).

forrás: Szemző Gábor / Szem

Continue Reading

Copyright © 2006 - 2024 Nap Mint Nap / Független hír- és info portál