Ébredezők

A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT

„…Fordítsd gondolatodat a külvilág helyett belülre.
Találd meg ott fénylő lelkedet.
Tudd meg, hogy te vagy a mester és belülről minden feltárulkozik…”
Atlantiszi Thot: VII. Smaragdtábla

2018-ban felcsendül egy nyitány a Föld életének színpadán. Egy olyan színdarabnak a nyitánya, amit az égiek nekünk írtak. A darabnak mi emberek vagyunk a szereplői. A forgatókönyv terve már hosszú ideje elkészült. A rendezés most veszi kezdetét. Az, hogy ki hol áll a színpadon, egyáltalán áll-e, vagy ül, illetve fekszik, hogy ki milyen ruhába öltözik, vagy esetleg meztelen, milyenek a díszletek, sötét, komor-e a kulissza, vagy ragyogó színekben pompázik, az most dől el, az idei évben. Ebben a darabban az a legkülönlegesebb, hogy a szereplők egyben rendezők is. Akkor is rendezők, ha nem
akarnak azok lenni. A bemutató talán jövőre, vagy csak még később lesz, azonban a siker kulcsa az idei év munkájában rejlik. A szereplők már megkapták a szövegeket, most már színpadra kell vinni a megtanultakat. Azt, hogy felkészültek-e, illetve hogyan viszik színre a szerepüket, csak tőlük függ. Viszont alakításuk kihat mindenki másra. Ennek a darabnak ugyanis mi leszünk a nézői is egyben.
A forgatókönyv lényege abban áll, hogy 2010 táján a Földünk rezgésszintje elkezdett megváltozni és fokozatosan emelkedni. Az elmúlt évezredekben ugyanis olyan mélyre süllyedt, ami az égiek szerint már nem volt tartható, mert az emberi faj elpusztítja vele saját magát. Ebben a darabban számot kell adnunk arról, hogy hajlandóak vagyunk-e erről tudomást venni és elkezdeni a megváltozott
rezgésszinthez alkalmazkodva élni. A rendezés szempontjából nagyon nem mindegy. Olyannyira nem, hogy bele fognak szólni a megvalósításba, ha nem a forgatókönyv szerint halad a munka.
A darab főszerepeit ránk, magyarokra osztották. Mi tudunk valamit, ami a darab sikeréhez nélkülözhetetlen. 2017 december 21-én a nyilas csillagképbe, a nyilas nyilának hegyéhez, az Al Nasi
csillaghoz ért be a Szaturnusz bolygó. Ebben a csillagképben fog haladni több, mint két évig. Ez azt jelenti, hogy felelősséggel, türelemmel és alázattal fel kell vállalnunk főszerepeinket és tanítanunk kell a társulat többi tagját. A lényegre koncentrálva. A nyilas nyila a Tejút spirál-galaxis központjára mutat, azt célozza.
Mi magyarok tudjuk annak a nyitját, hogyan hozzuk le a Tejút végtelen energiáit a földre, ebbe a jelenlegi hatalmas energia-vákuumba. A lényeg itt van. Mi tudjuk annak a nyitját, hogyan hozzunk ÉLETET és BOLDOGSÁGOT jelentő energiákat magunk és mások életébe anélkül, hogy mástól kellene azt elszívnunk! Még akkor is, ha hosszú ideje, egy más akarattól és energiától
vezérelve ennek az ellenkezőjére biztatják, kényszerítik a magyar (és minden más nemzet) lelkeit, hogy igenis egymás elől vegyük el azokat a bizonyos energiákat, nyomjunk el, legyünk hamisak,
hazugok, ne figyeljünk egymásra, csak saját magunkra, ha kell legyünk durvák, agresszívek.
Több tízezer éves történelmük során a magyarok bebizonyították, hogy igenis hordoznak valamit a MAG-ukban, ami semmilyen földi hatalom által nem kitörölhető, mert az csak Istennek alárendelt. Tehát
tavaly decemberben beidőzítették a sorsfeladatunkat. Tanítói szerepünket kérik az égiek felvállalni. A mindennapok szunnyadó zsenijei, mágusai fel fognak ébredni.
2017 december 25-én, négy nappal a szaturnuszi üzenet után megmutatták a csillagok azt is, hogy mi a sorsfeladatunk lényege. A Vénusz érkezett meg ugyanerre a pontra. Együtt állt a Tejutat célzó nyíl hegyével és a Szaturnusszal. A béke, a szeretet, a szeretet általi védettség, a szelídség, a hűség, az egymásra való odafigyelés, egymás segítése, a belső egyensúlyra törekvés, a kiegyensúlyozottság fontosságának megteremtése mindenekelőtt saját MAG-unkban, majd megértetése a világgal – ez a forgatókönyv lényege, a jövő bőségének és boldogságának záloga! A nemesség megmutatása.
Mert a nemesség nem (vagy nem elsősorban) anyagi, hanem lelki kategória. A Magyar Szent Korona Őfelsége élő entitás és a testét a magyar nemesség alkotja. 2018 április-májusban érinteni Korona égre írt képébe, aktiválva őt.
Vénusz idei égi útjából egy fontos momentumot emelnék ki. 2018. október 2-án megáll az égen és ekliptika alatt fog járni ekkor. Pontosan a Spica csillagnál éri el újra az ekliptikát (a Nap útját). Itt
november 14-én megáll és 19-én fordul ismét földi irányba, magasan szárnyalva az ekliptika fölé. Mélyen feltöltekezik az angyali csillagok magasabb dimenzióinak erejével és segítségül hívja őket – egyben megmutatja a földön egy óriási dimenzióugrás lehetőségét. Egyéni szinten is nagyon komoly lehetőség lesz ez az időszak nehéz élethelyzetekből való kiugrásra, különösen emberi kapcsolataink és
anyagi helyzetünk tekintetében! A tavalyi év őszén Jupiter a bölcsesség, az istenbe vetett hit bolygója, a magyarok vezércsillaga járt az Angyali csillagokban négy hónapon keresztül. Idén szeptember 2-tól a Vénuszt látják vendégül az angyalok, a fent írt hátráló mozgás miatt egészen december közepéig! Újabb majd négy hónap! Vénusz hercegnő érti annak a módját, mit is jelent átminősíteni a földön jelenleg túlsúlyban levő, nem fényteremtő energiákat FÉNY-nyé. Mindez angyali segítséggel megfűszerezve komoly reményt ad arra, hogy darabunkat a színpadon sikerre vigyük!
Érdekes, hogy az előbb említett angyali-vénuszi energetikai környezettel fűszerezve éri el Plútó bolygó a nap útját, a földi világunkat szimbolizáló ekliptikát, 2018 október 25-én. Ennek hatása már előtte pár hónappal érezhető lesz, (tulajdonképpen már most is érezhető) mígnem egyre erősödve eléri a metszéspontot. Utoljára 1927-ben, a nagy gazdasági világválság idején metszette pályája a földi világunkat. Akkor a mélységeket szimbolizáló déli égboltról érkezett és hozott felszínre nagyon sok mindent itt a földön. A Plútó a naprendszerünk 10. bolygója, a legtávolabb jár a központi égitesttől, a naptól, a leglassúbb járású és neki lehet a legnagyobb kilengése É-i, illetve D-i irányba a nap pályájához képest. Mindig nagyon fontos időszakot jelöl a mozgása, mind egyéni, mind kollektív szinten, illetve jelen esetben a földi világunk szempontjából. Rendkívül nagy erejű, radikális és nem ismer félmegoldásokat! Elveszi azt, ami már nem életképes, vagy amiben már nincs Fény. Plútót a színdarabunk rendezése során semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni! Ezúttal az északi égboltot jelző szellemi szférákból érkezik a földre, azért hogy a magasabb energetikai rezgésre való átállást radikálisan végrehajtsa a Földön. Tulajdonképpen óriási gyógyulást hozva! Olyan, mint egy energetikai vízözön. A Plútó erőteljes jelenléte miatt azt gondolom, hogy vagy önként megtesszük azt, amit a forgatókönyvben előírtak, vagy Plútó ki fogja azt kényszeríteni. De mit is?
Azt, hogy tudatosan tartsunk önvizsgálatot saját életünkben és nézzük meg, mik a Fényteremtő és a nem Fényteremtő tulajdonságaink, azt, hogy nézzünk magunkba és változzunk! Tőlünk magyaroktól azt is kéri, hogy erre tanítsuk is meg társainkat.
A munka nem könnyű, de az égiek további komoly segítséget küldenek a földre az Uránusz bolygó személyében. Az Uránusz a nagy újító, a forradalmár, aki megtisztít és felszabadít. A halak
csillagképében jár már hosszabb ideje. A halak a 14. csillagkép az égen, itt ér véget az ekliptikai kör, azért, hogy újraindulhasson a kos csillagaiban. Az Uránusz lassú járású, 84 évenként teszi meg a teljes égi kört. Egy inkarnációban tehát átlagban csak egyszer adatik meg ez a lehetőség. Az összegzések helye ez a pont az égen, és a megoldásoké is. A BELSŐ MEGOLDÁSOKÉ!
Hogyan tudom magasabb energetikai szinten elindítani a következő új időszakot? Hogy tudom megoldani, hogy ne mindig ugyanabban a mókuskerékben, ugyanazokkal a problémákkal találjam magam
szemben, amiket kizárólag azért kapok vissza, mert képtelen vagyok őket megoldani. Az Al Risha csillag, a halak visszaúszó és felfelé úszó fonalának összekötési pontján a megoldások és az egység
szimbóluma. A halak csak látszólag úsznak ellentétes irányba. A halak felfelé úszó fonala a problémákból, a karmikus körökből való kilépési pont lehetősége az égen. Az Isten, illetve az isteni Én-ünk felé való elindulás helye. Jézus születése pillanatában a tavaszpont erre a pontra esett. Az egész Föld energetikáját érintő, karmikus körből való kilépés lehetőségét hozta el az ő születése és megváltó missziója. Az Uránusz idén beáll erre a pontra és 2018 március-áprilisban itt tartózkodik majd. Egyéni szinten óriási lehetőséget kapunk a kezünkbe ahhoz, hogy BELÜL, MAG-UNKBAN
kiléphessünk a saját magunk emelte korlátainkból (nincsenek külső korlátok!), hogy megtisztuljunk a félelmeinktől, felismerjük és átminősítsük saját nem fényteremtő tulajdonságainkat (harag, düh,
féltékenység, agresszió, hamisság…) FÉNY-minőségekké, mint szeretet, béke, szelídség, egymásra való odafigyelés, együttérzés, hűség! Ezen a ponton jelen életbeli karmát, de akár több inkarnáción át cipelt karmát is letehetünk. A lényege: indulj el saját belső FÉNY-ed felé!
2018 május 15-én, miközben a fent írt halak csillagképi környezetben, a karmikus kilépési ponton jár, belép a bika zodiákus jelébe, ami az anyagi stabilitást, a pénz világát érintően hozhat nagyon komoly változásokat.
Uránusz 2018 június – júliusában belép a kos csillagképbe, és ÚJ KORSZAKOT indít majd el. Add fel a járt utat a járatlanért! – lehetne a jelmondata. Ez az időszak nagyon kedvez majd bármilyen új
dolog elindításának. Új munka, új otthon, új vállalkozás, új külső… 2018 augusztus 4-én azonban megáll majd az égen , majd 12-én elindul visszafelé, egészen az AlRisha csillaghoz (ld fent). 2019
januárjáig kapunk újabb 4 hónapot, hogy magunkon dolgozhassunk, hogy jobban megértsük Felettes Én-ünk üzenetét, hogy megértsük isteni mivoltunkat. Tehát idén nyáron új korszak indul, de lesz egy
kis lassítás az év második felében, hogy ismétlő leckét vehessünk.
Az Uránusz csak akkor tud magas minőségében működni életünkben, ha tudatosan valami újdonságot beviszünk a mindennapjainkba, pl. új frizura, megváltoztatott napirend, egy új hobbi, egészségesebb ételek fogyasztása, stb. Alacsony szinten működve állandó feszültség és hajszoltság forrása lehet.
Rendkívül hangsúlyos mozgása idén sok változást, váratlan fordulatot vetít előre életünkben, amihez kulcskérdés lesz a rugalmasság, az hogy ne féljünk az újdonságtól. A Magnézium, mint ásványi anyag nagyon sokat segíthet a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásban, mert izomlazító
tulajdonsága miatt, az agyi izmokat is ellazítja, így az egó a félelmeken keresztül kevésbé tudja görcsössé tenni. Sokat segíthet a változásokhoz való alkalmazkodásban ezenkívül a rendszeres sport,
illetve a gyertya pozíció, (akinek ez nehézséget okoz, a földön fekve megtámaszthatja a lábait a fal mellett) mert ez a test keringését és szerveit megújítja, frissíti, ezzel már önmagában energiát adva az
Uránusznak.
Összefoglalva: A darabunk sikerének záloga mi saját MAG-unk vagyunk. Ne kívül keressük a megoldást, mert A MEGOLDÁS BELÜL VAN! Változást hozni csak úgy lehet, ha először mi
MAG-unk változunk. Márpedig a változás az egyetlen biztos dolog, a forgatókönyv lényege! Az, hogy bevállaljuk-e önként, csak rajtunk múlik! De tudjuk azt, hogy döntésünk kihat másokra is.

„…Fordítsd gondolatodat a külvilág helyett belülre.
Találd meg ott fénylő lelkedet.
Tudd meg, hogy te vagy a mester és belülről minden feltárulkozik…”
Atlantiszi Thot: VII. Smaragdtábla


fotó: zoldujsag.hu

forrás: Ébredezők